ثبت اگهی رایگان آقای آگهی
ثبت اگهی رایگان آقای آگهی

پلن رایگان

رایگان 30 روز
امکان ثبت 30 آگهی در ماه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پلن پایه

5,000تومان 30 روز
امکان ثبت ۳۰ آگهی در ماه
5 آگهی ویژه رایگان به ارزش 10 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 30 آگهی

پلن اقتصادی

10,000تومان 30 روز
امکان ثبت 60 آگهی در ماه
10 آگهی ویژه رایگان به ارزش 20 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 60 آگهی

پلن تجاری

20,000تومان 90 روز
امکان ثبت 120 آگهی سه ماهه
20 آگهی ویژه رایگان به ارزش 40 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 120 آگهی

پلن سالانه

100,000تومان 365 روز
امکان ثبت 1095 آگهی در سال
100 آگهی ویژه رایگان به ارزش 200 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1095 آگهی