چیزی یافت نشد

بازدیدها: 2

برچسب : جاده مخصوص ، قدیم ، شهرقدس ، قلعه حسن خان ، لشگری ، فتح ، ورآورد ، شهریار ، اندیشه ، مارلیک ، گرمدره ، اتوبان ، ایرانخودرو ، سایپا ، دارو ، رازک ، سها ، داروسازی

کاریابی پاشا

امروزه تامیننیروی انسانی بعنوان متولی امر برنامه ریزی، سازماندهی،هدایتو رهبری، نظارت و کنترل نقش پراهمیتی در پیشبرد اهداف متعالی هر سازمان ایفا میکند.

 تامین نیروی انسانی یکی ازمسئولیت های اصلی کاریابی وتامین نیرو پاشا بوده که وظیفه گزینش واستخدام و توجیهوآموزش نیروی انسانی را بر عهده دارد اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی درموقعیت رقابتی هر سازمان هر صاحب نظری را بر آن می دارد که در مقوله مزیت رقابتیبه تامین نیروی انسانی بهعنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی نگاه کند.
از این رو کاریابی و تامین نیروی پاشا در راستای اهداف سازمان با بهره گیری از آخرین متدهای جذبو تامین نیرو  با هدف فراهم آوردنفرصت برابر استخدام برای افراد واجد شرایط در سراسر کشور اقدام می نماید.

تامین نیروی کار کارفرمایان و معرفی بکارکارجویان تعهد اصلی مااست.

02146072176

02146871476

09126601613

WWW.pashagroup-co.ir

@karyabipasha

بدون مراجعه حضوری شغل ونیروی مورد نظرخودرا باجستجوی در سایت کاریابی پاشاانتخاب کنید.

آدرس : تهران ، کیلومتر 20 جاده کرج ،شهرقدس(قلعه حسن خان ) ،میدان قدس ، بلوار امام خمینی ،جنب مسجدجامع ،پلاک 63 واحد 3

Location

تهران ، کیلومتر 20 جاده کرج ،شهرقدس (قلعه حسن خان ) ،میدان قدس ، بلوار امام خمینی ،جنب مسجدجامع ،پلاک 63 واحد 3