چیزی یافت نشد

بازدیدها: 79

یکی از زیبا ترین هنر هایمعماری مربوط به پتینه کاری مدرن می باشد که میتواند هنگام اجرا شدن زیبایی راپدیدار سازد و در واقع به عبارتی بی نظیر کردن شکل منزل و رنگ دادن به اشیا کهاجسام و سطوح و هرچیز رنگ پذیر می باشد را در چند مرحله انجام میدهند که در مرحلهاول باید گفت که این کار در دو بخش کلی رنگ و بافت تقسیم میشود و این دو در تکتیکهای فوق العاده ای انجام میشوند اگرچه امروزه هر کدام از این دو دارای صدها مدلمختلف و متنوع می باشد که هر فرد با توجه به ذوق و سلیقه خود از آن استقبال میکند.میتوان به دو صورت مورد استفاده قرار خواهد داد. اولین مورد آن به شکل قدیمی آناست.

Location

تهران صادقیه