چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

فروش انواع  هود شیمیایی یا فیوم هود در شرکت سکوبندیآزمایشگاه رستا فرآیند انجام میشود

هودشیمیایی چیست؟

استنشاقیکی از اصلی ترین راه های ورود مواد شیمیایی به بدن است. بخارات شیمیاییمی توانند مستقیماً وارد خون شوند و بدین صورت ذرات کوچک در سیستم تنفسی محبوس میشوند.فیومهود با رقیق کردن هوای آلوده با مقدار زیادی هوای جایگزین، کشیدن هوا از طریقسیستم اگزوز و سپس بیرون راندن آن از طریق دریچه ها و پشته های هوا واقع در سقف،از پخش شدن آلودگی مواد خطرناک موجود در هوا جلوگیری می کند.

بهجز هود شیمیایی از دیگر محصولات شرکت سکوبندی آزمایشگاه رستا فرآیند می توان بهمیزبندی آزمایشگاهی، هود آزمایشگاهی ، شیرآلات آزمایشگاهی، هود بازویی و غیرهاشاره کرد.

جهتثبت خرید فیوم هود با شرکت سکوبندی آزمایشگاه رستا فرآیند در تماسباشید.

Location

تهران-بلوار نلسون ماندلا (جردن)-خیابان سرو-شماره7-واحد12