چیزی یافت نشد

بازدیدها: 76

نورپردازی استخر، آبنماها، برکه هاو آبشار ها زیبایی آنها را دوچندان میکند. این در صورتی است که در نورپردازی آنها اصولرا رعایت نمایید و از چراغ هایی که مخصوص این کار می باشند استفاده کنید. در نورپردازیبرکه و یا آبشار ها شما می توانید نمایی بسیار شگفت انگیز به وجود بیاورید. استفادهاز آبنما ها در محیط های مختلف مانند رستوران ها، سالن ها، خانه ها و… مرسوم است زیراشنیدن صدای آب به همه آرامش می دهد. حال اگر با استفاده از نورپردازی آبنما به آن زیباییدو چندان ببخشید به طور حتم آرامش و ظاهر آن زیبا تر و با شکوه تر می شود.

Location

تهران صادقیه