چیزی یافت نشد

بازدیدها: 77

با استفاده ازرشته های فیبر نوری می توان انواع لوسترهای فیبر نوری زیبا ساخت . مزیتاین لوسترها جلوه بیشتر نور درطول رشته فیبر نوری و کریستال آویز درانتهای آن استکه با تغییر رنگ نور، پرتوهای زیبایی به نمایش می گذارد.می توان این نوعلوسترها  را با توجه به محل ، ساخت و یا از نمونه های آماده استفادهکرد.شکلهای متنوع و سایز های گوناگون از دیگر مزیت این نوع لوستر ها می باشد.

Location

تهران صادقیه