چیزی یافت نشد

بازدیدها: 351

-ویرایش و صفحه‌آرایی تخصصی متون دانشگاهی نظیر پایان‌نامه‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشدو دکتری؛

– ویرایش وصفحه‌آرایی تخصصی کتاب؛

– ویرایش وصفحه‌آرایی مجلات و نشریات علمی.

 

گروه ادیته، باتجربه چندین ساله در صفحه‌آرایی متون دانشگاهی و نشریات، آماده دریافت متون علمی وصفحه‌آرایی تخصصی آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد.

برخی ازخدمات صفحه‌آرایی تخصصی ارایه شده توسط گروه ادیته به شرح زیر می‌باشند:

– صفحه‌بندی درقالب رسمی دانشگاه؛

– فهرست‌بندیمطابق خواسته شما؛

– تصحیح وفرمت‌دهی نوشته‌های متن بر اساس استاندارد دانشگاهی؛

– تصحیح وفرمت‌دهی زیرنویس شکل‌ها و نمودارها و بالانویس جدول‌ها بر اساس استاندارد دانشگاهیبا امکان و قابلیت ارجاع از داخل متن:

# Clickable and link as reference

-تصحیح نیم فاصله‌ها بر اساس اصول تعریف شده فرهنگستان لغت و استاندارد دانشگاهی؛

– فرمت‌دهیمنبع‌ها بر اساس استاندارد دانشگاهی با امکان و قابلیت ارجاع از داخل متن:

# Clickable and link as reference

-فرمت‌دهی و نوشتن مجدد فرمول‌ها و روابط با نرم‌افزارهای

Math Type

و

Microsoft Equation Editor

با امکان وقابلیت ارجاع از داخل متن:

# Clickable and link as reference

-تنظیم شماره صفحات بر اساس استاندارد دانشگاهی؛

– یکسان‌سازیو فرمت‌دهی جدول‌ها در کل سند؛

– رعایتقرارگیری جدول‌ها و شکل‌ها در محل مناسب در صفحه؛

– امکاناستخراج پاورقی‌ها و کلمات مورد نظر به عنوان فرهنگ واژگان در انتهای سند با ذکرشماره صفحه؛

– رعایت فونتبا اندازه و فرمت مناسب و استاندارد در تمامی متن؛

– برطرف کردنغلط‌های املایی؛

– بازنویسیمتن جهت هر چه خواناتر شدن آن؛

– تهیه فایل‌هایلایه باز اصلی و تهیه فایل مقایسه قبل و بعد از ویرایش؛

– تصحیح وتبدیل اعداد انگلیسی به فارسی؛

– و بسیاریاز موارد دیگر که به صورت پیش فرض و هدیه صورت می‌گیرند.

لازم به ذکراست که تمامی موارد صفحه‌آرایی دارای نرخ شفاف و مشخص بوده که بر اساس کمیت هزینهنهایی را بدست می‌دهند.

ما این اطمینانرا به شما می‌دهیم که خدمات صفحه‌آرایی تخصصی در کوتاه‌ترین زمان، مناسب‌ترین هزینهو با محرمانه ماندن اطلاعات و متون شما انجام شوند تا رضایت شما به طور کامل حاصلشود.

گروه ویرایشو صفحه‌آرایی تخصصی ادیته.

شماره‌هایتماس:

۰۹۱۲۲۰۷۱۱۷۴

۰۹۰۲۲۰۷۱۱۷۴

ایمیل:

contact@editeh.ir

آدرس وب سایتجهت ارسال متن و ثبت سفارش:

www.Editeh.ir

Location

تهران، میدان انقلاب