چیزی یافت نشد

بازدیدها: 210

ضبط کننده دیسک تحت شبکهNV200دستگاهیچندمنظوره است که سیستم نظارت تصویری تحت شبکه کاملی را شامل نظارت، ضبط،عملکردهای هشدار، جستجو، شبکه و مدیریت ارائه می‌دهد.
دستگاه WJ-NX400 بیشاز 128 دوربین را پشتیبانی می‌کند و سهولت استفاده را با مزایای سیستم مداربستهویدئویی تحت شبکه ترکیب می‌کند. پشتیبانی H.265 ونظارت بر عملکرد خروجی را انجام می‌دهد.

Location

خيابان پروین- صندوق پستي: 81985/155