چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

#آژیرفلاشر #زتا یکی از بهترین #اعلام کننده ها در نوع خود به شمار می رود. طراحی ظریفو کوتاه آن امکان استفاده و نصب #اعلامحریق در هر جایی را فراهم می سازد، به این خاطر که به طور کلی ظاهر #آژیر فلاشرها القا کننده خطر و ترس است، اما low profile بودنِ این محصول می توانداین احساس نسبت به آن را کمتر کند. همچنین از آنجا که این #آژیر فلاشر دارای یکایزولاتور با مدار کوتاه در لوپ می باشد، تعداد دستگاه هایی که در یک لوپ کوچکبدون استفاده باقی می مانند را به حداقل می رساند. در این محصول که دارای 8 سوییچبرای تعریف آدرس می باشد، سوییچ های 1 تا 7 از یک الگوی باینری برای تشخیص آناستفاده می کنند.

Location

خيابان پروین-نبش حکیم شفایی دوم صندوق پستي: 81985/155