چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

PLC همراه با حافظه ذخیره سازیپارامتر های چند محصول مجهز می باشد و کاربردی بسیار ساده دارد .این دستگاه بستهبندی مواد غذایی قادر است بسته بندی کماج در العاد و اندازه های متنوع را بدونضابعات سلفون و محصول به گونه ای شکیل و زیبا بسته بندی کند.

دستگاه بسته بندیمدل آنجل 200 از نمونه های دستگاه بسته بندی کماج توسط ما در ماشین یازی پیروز پکشامل ویژگی های زیر می باشد.

·       AC است.

·        این دستگاه بسته بندی افقی 7 میباشد.

·       PLC است.

·       PID می باشد.

·       این دستگاه بسته بندی بهصورت دو فک به بازار عرضه می شود.

Location

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، نبش ارغوان 17