چیزی یافت نشد

بازدیدها: 5

دستگاه بسته بندیویفر شکلاتی در صنایع بستهبندی پیروز پک به عنوان با کیفیت ترین محصول به شمار می رود و هم چنین از دیگرمحصولات ماشین سازی پیروز پک، دستگاه بسته بندی های بای، دستگاه بسته بندی ویفر،دستگاه بسته بندی های بای، دستگاه بسته بندی شوکورول می باشد.

ویفر یک محصولبسیار حساس و شکننده می باشد که در حین تولید و بسته بندی باید کمترین فشار به آنوارد آید تا ضایعات آن نیز کاهش یابد.

قطعا ویفر های خردشده، لب پریده ویا پریده و یا پودر شده نمی تواند مشتری داشته باشد . توجه کنید کهاهمیت به ویفر ها تنها در کارخانه و درزمان بسته بندی نباید باشد. بلکه ویفر هاباید تا زمان رسیدن به دست مشتری سالم بمانند. در این مورد باید بسته بندی بهبهترین شکل انجام شود تا در حین حمل نیز آسیبی به این محصول وارد نشود.

از انواع دستگاهبسته بندی ویفر شکلاتی می توان به موارد زیر اجاره کرد:

• دستگاه بستهبندی اسکار 200

• دستگاه بستهبندی آنجل 200

• دستگاه بستهبندی دلفین 200

• دستگاه بستهبندی کلاسیک 63

جهت خرید بسته بندی ویفر شکلاتی با ماشین سازیپیروز پک در ارتباط باشید.

Location

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، نبش ارغوان 17