چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

دستگاه های بستهبندی بستنی چند مدل می باشد که ما یکی از مدل ها را برای شما شرح می دهیم:

دستگاه بسته بندیمدل اسکار 200 مجهز به دو موتور AC:

§       §       §       §       حداکثر ابعاد محصولی کهاین دستگاه قابلت بسته بندی آن را داراست 20*18*6 سانتی متر است.

تنها کافیست برایخرید دستگاه بسته بندی بستنی با ماشین سازی پیروز پک در ارتباط باشید.

Location

اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، نبش ارغوان 17