چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

دتکتور حرارت متعارف زتا Zetaیکابزار ایمنی و محافظتی هوشمند برای شناسایی حریق در ساختمانها و اماکنی است کهاحتمال خطر آتش سوزی در آنها وجود دارد.ایندتکتور دارای یک دماسنج می باشد که ایندماسنج افزایش اندک دما و همینطور سقف حرارتی 57 درجه سانتی گراد را به سرعت تشخیصمی دهد
آشکارسازهایاعلام حریق انواع متفاوتی دارند که یکی از آنها دتکتور حرارتی است و همانطور که ازنامش برمی آید نسبت به تغییرات دما واکنش نشان می دهد.

اینمحافظ ها بخصوص برای محیط هایی که در حالت عادی آکنده از دود یا شعله هستند کاربرددارد.

 

ساعت کار شنبه تا چهار شنبه 8 الی17 و پنج شنبه ها 8 الی 12:30

تلفن تماس:03132291739

ادرس:خیابان پرویننبش حکیم شفایی دوم صندوق پستی: 81985/155

Location

خيابان پروین-نبش حکیم شفایی دوم صندوق پستي: 81985/155