چیزی یافت نشد

بازدیدها: 80

یخچالدارانمشهد

حملو نقل یخچالداران مشهد

ارائهدهنده خدمات حمل و نقل یخچالی و یخچالدار جهت حمل بارهای فاسد شدنی و منجمد و….

ارائهدهنده خدمات  حمل و نقل یخچالداران مشهد وتامینانواع ماشین های یخچال داردر تمام نقاط استان…

مجهزبه انواع کامیون های سبک و سنگین یخچالدار

حملو نقل بین شهری یخچالداران مشهد

حملو نقل بین المللی یخچالداران مشهد

شهری  بین شهری بین المللی

شمارهتماس 24ساعته : 09222143383

******

برای دریافت اطلاعات بیشترو نصب اپلیکیشن

به سایت جی سرویس مراجعه فرمایید.

www.jservic.com

Location

مشهد