چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

تبلیغات آنلاین جزو خدماتارزنده ی ما یعنی مشاوران بازاریابی اینترنتی جَم می باشد.

در تبلیغات آنلاین سعی مابر این است که پیامی را به مخاطب مورد نظرمان ارسال کنیم تا درباره ی محصول یاخدمت ما آگاهی پیدا کند یا فعالیتی انجام دهد که این ارسال پیام یا از طریقاینترنت است یا اینترنت به همراه کانال های دیگری مثل تلویزیون و غیره.

طبق یکی از تعاریف که توسطدانشگاه پنسیلوانیا ارائه شده است، تبلیغات اینترنتی عبارتند از هر فعالیتی که ازاینترنت و شاید همراه با کانال های دیگر برای ایجاد کردن نوعی اگاهی، علاقه یاانجام فعالیتی درباره محصولات و خدمات مشخصی استفاده می کند.

مزایای تبلیغات آنلاین:

از مزایا و فواید تبلیغاتآنلاین می توان به کم قیمت تر و پر مخاطب تر بودن آن، قابل اندازه گیری بودن آن،قابل شخصی سازی بودن آن اشاره کرد.

جهت تمایل به همکاری برای تبلیغات آنلاین با مشاورانبازاریابی اینترنتی جَم در تماس باشید.

Location

اصفهان-خیابان رباط-خیابان باهنر-ساختمان ارغوان-طبقه اول-واحد 2