چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

#بلندگوهای دستی یا #شیپوری یکی از اولین و قدیمی ترین ابزاریهستند که برای پخش صدا از آن استفاده می شود. از این# بلندگوها برای اعلان های داخل شرکت، #هشدار و آژیر خطر، پخش صدا در فضای باز ومجالس عذاداری و مراسمات مختلف به کار گرفته می شود. همچنین طراحی این شیپورها بهشکل #مخروطی است که باعث پخش صدای بلند می شود. بلندگوی Horn با توان خروجی ۳۰ وات و آمپدانس ۸ اهم می تواند صدایی بلند را ایجاد کند وبا مقاومتی که در برابر رطوبت و گرد و غبار دارد، آن را مناسب استفاده در فضای بازو اماکن مختلف می کند. همچنین از این محصول می شود به عنوان آژیر یا #زنگ خطر برای تأمین# امنیت شرکت ها و امکان مختلف استفادهکرده و می توانید آن را روی دیوار و سطوح مختلف نصب کنید. نصب این #بوق نیز نیاز به مهارت خاصی ندارد و بهآسانی قابل اتصال به سیستم پخش صدا و پنل های #دزدگیر می باشد.

Location

خيابان پروین-نبش حکیم شفایی دوم صندوق پستي: 81985/155