چیزی یافت نشد

بازدیدها: 2

برندینگ اینترنتیاز خدمات با کیفیت ما یعنی مشاوران بازاریابی اینترنتی جَم می باشد.

برندینگ اینترنتییعنی استفاده تخصصی از بستر اینترنت و وب برای کسب شهرت و اعتبار برای یک اسمتجاری و تبدیل این اسم به عنوان یک برند شناخته شده می باشد. باتوجه به این نکتهکه امروزه اینترنت به قسمت از زندگی افراد تبدیل شده است پس باید در برند سازی نیزجایگاه ویژه ای داشته باشد.

برندینگ اینترنتیبا یکپارچه سازی تمام المان های برندینگ شرکتی و برندینگ محصول و برندینگ اینترنتیو تبلیغات و بازاریابی محلی و اینترنتی کسب و کار شما را متحول می سازد.

در راستای برندینگاینترنتی اول باید یک سری مراحل را انجام داد. اولین گام طراحی کردن لوگو و بعدطراحی وب سایت است. لوگوی شما یک تصویر ذهنی برای کاربر ایجاد می کند و به عنواننمادی از سایت شما در ذهن کاربر ایجاد می کند.

جهت همکاری برایبرندینگ اینترنتی با مشاوران بازاریابی اینترنتی جَم در تماس باشید.

Location

اصفهان-خیابان رباط-خیابان باهنر-ساختمان ارغوان-طبقه اول-واحد 2