چیزی یافت نشد

بازدیدها: 126

قطع کردن برق مکان مورد نظر،جهت سرقت آن مکان، یکی از شایع ترین روش های سرقت می باشد.باطریبه منظور جریان دهی و تأمین ولتاژ مورد نیاز به پنل مرکزی اعلام سرقت و هم چنین سایر تجهیزات بهکار می رود و در سیستم در شرایطی که برق شهری ورودی به هر ترتیب ، چه بر اثر قطع سراسری و یا اقدام خرابکارانهتوسط سارقین قطع شود به کار می رود . در عمل این باطری مانند یک یوپی اس عمل میکند و با توجه به ظرفیتباتری انتخابی و میزان مصرف توان سیستم ، تا مدت زمانی می تواند پس از قطع برقسیستم را فعال نگه دارد تا مصرف کننده را در صورت نیاز و بروز اشکال جهت هشدار دهی سرقت متوجهسازد

باتریها معمولا  با ولتاژ ۱۲ ولتو در رنج ۴ الی 7.5 آمپر عرضه می شوند.

باطریهانسک 12 ولت 7.2 دهم آمپر کالای تولید ایران دارای یک سال گارانتی از زمان خریددر فروشگاههای معتبر قابل عرضه می باشد.

پیج @saya_news را در اینستاگرام دنبال کنید.

Location

خيابان پروین- صندوق پستي: 81985/155