چیزی یافت نشد

بازدیدها: 3

بازاریابی آنلایناز خدمات با کیفیت مشاوران بازاریابی اینترنتی جَم می باشد.

بازاریابی آنلاینبه هر فعالیت جذب کردن و حفظ نمودن مشتری گفته می شود و با گسترش یافتن فضایاینترنتی و آنلاین، بازاریابی اینترنتی در واقع همان جذب و حفظ مشتری به صورتاینترنتی می باشد.

در کسب و کار هایسنتی، بعد از راه اندازی کسب و کار، مهم ترین مسئله، حفظ کردن وجلب مشتریان است کهدر گام نخست صاحبان مشاغل به آن می پردازند و این فرآیند در اصطلاح بازریابی گفتهمی شود. اما امروزه دیگر کسب و کار ها کم کم جنبه سنتی بودن خود را ار دست داده وبا حضور چشم گیر اینترنت در فضای معمولی زندگی انسان ها ، کسب و کار ها نیز میل بهورود به این فضا پیدا کرده اند.

از معایب و مزایایبازریابی اینترنتی :

بازاریابی آنلاینهمانطور که از اسمش مشخص است، به معنای 24 ساعته حضور داشتن در فضای اینترنت استکه شما را قادر می سازد در هر ساعت از شبانه روز به تعامل با سایت ها و مخاطبانبپردازید، به انواع مختلف کالا ها دسترسی پیدا کیند و قیمت آن ها را به راختیبیابید و این ها از مزایای بازاریابی آنلاین می باشد.

جهت تمایل بههمکاری در زمینه بازاریابی آنلاین با مشاوران بازاریابی اینترنتی جَم در ارتباطباشید.

Location

اصفهان-خیابان رباط-خیابان باهنر-ساختمان ارغوان-طبقه اول-واحد 2