به سایت آقای آگهی خوش آمدید

بنر ها

بازدیدها: 650

بهترین و ماندگار ترین تبلیغات در سایت آقای آگهی تبلیغات بنری می باشد و این بنر ها در ابعاد مختلف و در صفحات متعدد

به بهترین شکل ممکن در معرض دید بازدیدکنندگان هستند.

ما در این مجموعه تمام سعی مان را میکنیم تا شما بهتر دیده و بهتر معرفی شوید.

لطفا جهت هماهنگی و دریافت وقت برای تبلیغات با مدیریت سایت با شماره تماس 09032868300 هماهنگ فرمائید

مکان تبلیغ آقای آگهی
ابعاد قاب تبلیغ در صفحه اول و بالای سایت آقای آگهی 600 *120 می باشد

هزینه تبلیغ یک ماهه در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما    100،000 تومان

هزینه تبلیغ دو ماهه در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما     200،000 تومان

هزینه تبلیغ سه ماهه در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما   300،000 تومان

هزینه تبلیغ شش ماهه در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما 520،000 تومان

هزینه تبلیغ نه ماهه در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما      800،000 تومان

هزینه تبلیغ یک ساله در قسمت A در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما     1،000،000 تومان

ابعاد قاب تبلیغ در صفحه اول و در نوار کناری صفحه اول  سایت آقای آگهی 160 *600 می باشد

هزینه تبلیغ یک ماهه در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما    200،000 تومان

هزینه تبلیغ دو ماهه در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما     400،000 تومان

هزینه تبلیغ سه ماهه در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما   550،000 تومان

    هزینه تبلیغ شش ماهه در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما  1،050،000 تومان

     هزینه تبلیغ نه ماهه در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما        1،600،000 تومان

     هزینه تبلیغ یک ساله در قسمت B در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما       2،000،000 تومان

مکان تبلیغ در سایت آقای آگهی
c1
c2
ابعاد قاب تبلیغ در صفحه دسته بندی ها ( دسته آموزش به صورت نمونه ) و در نوار کناری صفحه سایت آقای آگهی
تمامی دسته ها هم در اول صفحه و هم در انتهای صفحه در حقیقت 2 آگهی زده می شود    90 *720 می باشد

هزینه تبلیغ یک ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما    200،000 تومان

هزینه تبلیغ دو ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما     400،000 تومان

هزینه تبلیغ سه ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما   550،000 تومان

    هزینه تبلیغ شش ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما  1،050،000 تومان

     هزینه تبلیغ نه ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما        1،600،000 تومان

     هزینه تبلیغ یک ساله در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما       2،000،000 تومان

ابعاد قاب تبلیغ در تمامی صفحات تبلیغات به صورت یکسان دیده می شود باز دید فوق العاده ای داردلذا سایت آقای آگهی
این آگهی را به دو قسمت بالا صفحه و پایین صفحه در ابعاد   90 *720  آماده کرده است .

هزینه تبلیغ یک ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما    300،000 تومان

هزینه تبلیغ دو ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما     600،000 تومان

هزینه تبلیغ سه ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما   800،000 تومان

    هزینه تبلیغ شش ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما  1،600،000 تومان

     هزینه تبلیغ نه ماهه در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما        2،400،000 تومان

     هزینه تبلیغ یک ساله در سایت آقای آگهی به همراه لینک به سایت شما       3،100،000 تومان

لازم بذکر است تبلیغ دوم برای دوستانی که تبلیغ اول را گرفته اند با 35 % تخفیف و برای دیگر دوستان با 30 % تخفیف محاسبه می شود

2016
2017