چیزی یافت نشد

بازدیدها: 78

یکی از تزئینات رویایی و نسبتا جدیدی که برای سقفاتاق های نشیمن یا اتاق خواب و یا سالن های کوچک نمایش فیلم در حال رایج شدن است،سقف های کهکشانی یا سقف های پرستاره هستند. درون این سقف ها که عموما به رنگ مشکییا رنگ های تیره ساخته می شوند، نقاطی نورانی وجود دارند که همزمان با هم یا بهصورت مستقل از هم خاموش و روشن شده و شکل یک آسمان واقعی، پر از ستاره های چشمک زنرا تداعی می کنند. که می توانند حتی تا ساعت ها بیننده را به تماشای خود مشغولکنند. تکنولوژی ای که اجرای این گونه سقف ها را ممکن کرده است نورپردازی بافیبر نوری است

Location

تهران صادقیه